Windows 8

Chia sẻ những thủ thuật liên quan đến HĐH Windows 8, tuy Microsoft đã dừng phát triển và hỗ trợ nhưng hiện nay Windows 8 vẫn đang được nhiều người sử dụng.