Windows 7

Chia sẻ những thủ thuật liên quan đến HĐH Windows 7, tuy Microsoft đã dừng phát triển và hỗ trợ nhưng hiện nay Windows 7 vẫn đang được nhiều người sử dụng